از طریق این سرویس اطلاعات کامل آیفون خود از قبیل :

زمان پایان گارانتی ، کشور خریداری شده ، اپراتور گوشی ، لاک و یا آنلاک بودن گوشی

را میتوانید به دست آورید.

زمان این سرویس ۵ تا ۱۰ دقیقه بوده و برای شما از طریق ایمیل ارسال میشود.

هزینه پرداختی : ۳۰۰۰ تومان